INCIDENT IN LOVE CITY

 

In het stadje Love City, Alabama, USA ( 175inw.) deed zich zaterdagmiddag 01.30 p.m., plaatselijke tijd een vrij ernstig incident voor. De heer Jerry Dawson reed er zijn buurvrouw,

 de 35-jarige weduwe Lilly Scott van de stoep en van de sokken omdat ze de vorige dag hun relatie had verbroken. De 22-jarige David Cody, zelf een  bewonderaar van de weduwe, had

 dit echter opgemerkt en schoot met zijn riot-gun de hersens van Dawson aan flarden. Terwijl hij zat te niksen op het voetpad voor de bar “the happy cowgirl” had de mesties Lee Bigfeet,

 een vriend van Dawson, het hele gebeuren aandachtig gevolgd. Vliegensvlug wierp hij zijn  bowie-mes met volle kracht in de rug van Cody. De voorbijkomende gebroeders Brandon, met

 name Jef, John en Bob vonden het al welletjes en daar zij niet veel ophadden met kleurlingen,  joegen ze een lading “blauwe bonen” in de bruine body van de nu zieltogende Lee Bigfeet.

 Daarop kwam  Jock Wells, een  taaie vietnam-veteraan, buitengestormd uit “the happy cowgirl” en wierp enkele handgranaten naar de Brandons met als resultaat dat lichaamsdelen,

 her en der vlogen. De ongelukkige Jock Wells was zelf bij de slachtoffers omdat hij een granaat voor zijn eigen voeten had laten vallen. Toevallig kwamen even later de zes

 overblijvende gebroeders Brandon te paard het stadje binnengereden. Toen ze in de overal rondslingerende benen, armen, hoofden en oren de lichaamsdelen van hun drie broers

 herkenden , werden ze razend en knoopten de eerste beste voorbijganger, ene Ben Cook en tevens neger, op aan de hoge eik die in het midden van het stadje stond. Toen gebeurde alles

 razendsnel. Er ontstond een vuurgevecht op leven en dood tussen de Brandons en hun sympathisanten en andere bewoners van Love City, aangevoerd door de dominee en waarbij

 ook de vrouwen en kinderen zich niet onbetuigd lieten.

 Toen John D. F. Winchester,  de beroemde sheriff van het stadje, tevens burgemeester en enige brandweerman, zich na het voleindigen van zijn siësta,  samen met Zachary Black,

de begrafenisondernemer, ter plaatse begaf , was het gevecht reeds afgelopen. 

 Black en Winchester konden nog enkel de lijken tellen. Samen maakten  ze een  grote put waarin de 73 slachtoffers  van het incident  werden  gedeponeerd . Alleen de 99-

 jarige  Jeremy Dee was niet door de wapens  omgekomen. Hij brak namelijk zijn nek toen hij van zijn oude merrie stortte toen hij zich al te erg spoedde om bij het vuurgevecht aanwezig te

 zijn. Er viel nog een laatste slachtoffer toen de begrafenisondernemer door het vele werk over zijn toeren geraakte en in het dolle om zich heen begon te schieten. De sheriff schoot hem

 koelbloedig een kogel tussen zijn ogen met zijn colt ’45 en stampte Black bij de anderen in de  put. Dank zij de sereniteit van sheriff Winchester was de rust in Love City teruggekeerd.

 Pierre Schaerlaeken

 

terug