Frederik vanden Brande

Frederik Vanden Brande, agrobioloog, herborist, journalist, Esperantoleraar en stichter van de Liedertafel, voorzitter van VELT en Comité Jean Pain, eigenaar van het toen nog mooie Merelaantje, de molen uit Slijpe, lid van Stuifmeel en vooral ereburger van Londerzeel.

Men noemde hem een verstandige man, een mens vol attenties. Ook een klassieke dichter, trouw aan zijn veeltalige opleiding.

Hij schreef zonnewaarts, schoof altijd de puzzelstukjes van het leven ineen, werd telkens door zijn liefde herboren en dankte de dag met zijn ‘carpe diem-hart’.

‘Het Europese lied der Gemeenten’ was een ode van zijn hand.

‘Vóór gasten gold in zijn huis altijd 

‘La Leĝo de 

la senkondiĉa am.’

‘De wet van de 

onvoorwaardelijke liefde.

beelden en gedichten uit ‘Wentelende verven’ van Frederik vanden Brande (2008)

Blog op WordPress.com.